PELLETSBRÄNNARE

Pris: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Kaminspecial -

1554 900 kro­nor. Nya ver­sio­nen av pelletsbrännare. Pa­ten­te­rad tek­no­lo­gi för en skulp­te­rad lå­ga. Spi­sen kan vri­das för att sty­ra vär­men och få den bäs­ta eld­vyn. Tyst för­brän­ning.

El­do­form.se.

In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.