MO­DERN DE­SIGN

Pris: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Kaminspecial -

1370 000 kro­nor. En svart, snygg och mo­dern ka­kel­ugn med gra­nit­hyl­la. 90 pro­cent av verk­nings­gra­den hål­ler vär­men upp till ett dygn.

Gabri­el­ka­kel­ug­nar.se.

In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.