Tacos med gril­lad fi­lé, sal­sa och söt­po­ta­tiskräm

Leva & Bo - - Bjudmat -

Ställ fram in­gre­di­en­ser­na och låt var och en gö­ra si­na eg­na tacos. 4 por­tio­ner

• 500 g fläsk­fi­lé

• 2–3 msk te­ry­a­kisås

• ol­ja Söt­po­ta­tiskräm:

• 2 söt­po­ta­ti­sar à cir­ka 350 g

• 4–5 msk oliv­ol­ja

• salt, pep­par Sal­sa:

• 2 äpp­len

• ½ gurka

• 2 li­me, färsk­pres­sad saft

• 1 msk fly­tan­de honung

• 2 krm tor­ka­de ör­ter, till ex­em­pel ore­gano och tim­jan

• 1 krm chi­li­fling­or

• 1 för­pack­ning frys­ta man­go­tär­ning­ar, 250 g, ti­na­de Till gar­ne­ring:

• 1 spansk pep­par­frukt, i tun­na ski­vor • 1 kru­ka ko­ri­an­der

• 1 li­me, sku­ren i klyf­tor Till­be­hör:

• 1 för­pack­ning tor­til­la­bröd, 8 styc­ken 1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. 2 Put­sa fi­lén och pens­la den med te­ry­a­kiså­sen. Bryn fi­lén run­tom i ol­ja i en släpp lätt­stek­pan­na i cir­ka 3 mi­nu­ter, pas­sa no­ga så att köt­tet in­te bränns vid.

3 Lägg över köt­tet i en ugns­sä­ker form. Stick in köt­ter­mo­me­tern i fi­lén i den tjoc­kas­te de­len. Stek klart i mit­ten av ug­nen till 70 gra­der in­ner­tem­pe­ra­tur.

4 Gör söt­po­ta­tiskrä­men. Ska­la och skär po­ta­ti­sen i mind­re bi­tar. Lägg i en li­ten ka­strull och häll på ko­kan­de vat­ten så att det pre­cis täc­ker. Salta. Ko­ka cir­ka 20 mi­nu­ter el­ler tills po­ta­ti­sen är mjuk. Ånga av no­ga. Mo­sa den var­ma po­ta­ti­sen fint med en gaf­fel. Rör i ol­ja li­te i ta­get. Sma­ka av med salt och pep­par.

5 Gör sal­san. Klyf­ta äpp­le­na och ta bort kär­nor­na. Skär klyf­tor­na i små tär­ning­ar. Tär­na gur­kan. Blan­da med man­gon. Blan­da li­mesaft, honung och ol­ja i en skål. Smu­la ner ör­ter och chi­li­fling­or­na. Ring­la taco­så­sen över äp­pel-, gurk- och man­go­tär­ning­ar vid ser­ve­ring­en.

6 Låt det fär­di­ga köt­tet vi­la i cir­ka 10 mi­nu­ter när det kom­mer ut ur ug­nen – då blir det lät­ta­re att skä­ra i fi­na ski­vor. Ski­va köt­tet.

7 För­de­la köt­tet och till­be­hö­ren på tor­til­la­brö­den, gar­ne­ra med pep­par­frukt och ko­ri­an­der. Ser­ve­ra med li­meklyf­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.