Gor­gon­zo­la späc­kad fläsk­fi­lé

Leva & Bo - - Bjudmat -

Vid fest­li­ga till­fäl­len är det lyx­igt och gott att bju­da hel­stekt, fylld fi­lé på rot­saks­bädd. 4 por­tio­ner

• 700 g fläsk­fi­lé • salt och pep­par

• 2 msk smör

• 1 dl gor­gon­zo­la

• ½ dl sol­tor­ka­de ma­ri­ne­ra­de cock­tail­to­ma­ter Rot­saks­bädd:

• 700 g rot­fruk­ter

• 3 me­del­sto­ra po­ta­ti­sar

• 3 msk oliv­ol­ja

• 2 ros­ma­rinkvis­tar, ploc­ka­de blad

• 1 tsk flingsalt Till gar­ne­ring:

• 1 ros­ma­rinkvist, ploc­ka­de blad

1 Salta och pepp­ra köt­tet. Bryn det has­tigt så att det får vac­ker ste­ky­ta run­tom, cir­ka 3 mi­nu­ter. Ta upp köt­tet och låt det sval­na.

2 Snit­ta fi­lén längs med, men in­te helt ige­nom. Fyll snit­tet med os­ten och to­ma­ter­na och fäst med tand­pe­ta­re och stektråd.

3 Sätt ug­nen på 175 gra­der. Ska­la och ski­va rot­sa­ker och po­ta­tis. Blan­da det ski­va­de med ol­ja och ros­ma­rin­blad på en plåt med bak­plåts­pap­per. Kryd­da med flingsalt.

4 Lägg fi­lén bred­vid rot­sa­ker­na och sätt plå­ten i mit­ten av ug­nen 15–20 mi­nu­ter el­ler tills köt­tet är klart. Det ska ha 70 gra­der in­ner­tem­pe­ra­tur, an­vänd köt­ter­mo­me­ter.

5 Ta ut och låt köt­tet vi­la un­der en bit alu­mi­ni­um­fo­lie. Öka ugns­vär­men till 225 gra­der. Me­dan köt­tet vi­lar, ros­ta rot­fruk­ter­na yt­ter­li­ga­re cir­ka 10 mi­nu­ter.

6 Ser­ve­ra köt­tet på den var­ma rot­saks­bäd­den. Top­pa med färs­ka ros­ma­rin­blad.

FEST­MAT.

Fylld fi­lé på rot­saks­bädd är nå­got att se fram emot en ky­lig helg­kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.