In­ba­kad fläsk­fi­lé med ros­ta­de to­ma­ter

Leva & Bo - - Bjudmat -

Va­ri­e­ra ge­nom ba­ka in en hel fläsk­fi­lé. Fint att ser­ve­ra på buffé. 4 por­tio­ner • 600–700 g fläsk­fi­lé • 3 msk fin­hac­ka­de ör­ter, till

ex­em­pel tim­jan, per­sil­ja, ba­si­li­ka • 2 fin­hac­ka­de vit­löks­klyf­tor • 1 väl­tvät­tad apel­sin, finstrim­lat

skal • 2–3 msk smör • salt, pep­par • 2 för­pack­ning­ar färsk ut­kav­lad

smör­deg • 1 äggu­la • 1 msk vat­ten Ros­ta­de to­ma­ter: • 500 g cock­tail­to­ma­ter • 5 kar­de­mum­ma­kaps­lar • 3 msk oliv­ol­ja • 3 msk färsk­pres­sad apel­sinsaft • salt • 1 msk soc­ker Till gar­ne­ring och ser­ve­ring: • hac­kad per­sil­ja • 1 ½ –2 dl crè­me fraiche Sätt ug­nen på 175 gra­der. Put­sa fläsk­fi­lén. Blan­da ihop ör­ter, vit­lök och apel­sin­skal. Skär en skå­ra längs he­la fi­lén och fyll den med bland­ning­en. Bind ihop med stek­snö­re. Bryn fi­lén i smö­ret run­tom tills köt­tet fått fin färg. Salta och pepp­ra.

Lägg fi­lén i en ugns­sä­ker form med bak­plåts­pap­per. Stick in köt­ter­mo­me­tern i den tjoc­kas­te de­len av köt­tet. Stek köt­tet klart i ned­re de­len av ug­nen till 70 gra­der in­ner­tem­pe­ra­tur. Ta ut köt­tet och låt det kall­na. Ta bort stek­snö­ret. Skär köt­tet i fy­ra li­ka sto­ra bi­tar. (Hit kan rät­ten för­be­re­das.)

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Rul­la ut smör­de­gen. De­la var­je smör-degs­ark i 2 bi­tar. Lägg 1 fi­lé­bit på var­je smör­degs­bit och slå in den i smör­de­gen till ett tätt pa­ket. Tryck till de­gen run­tom med en gaf­fel. Jäm­na till kan­ter­na.

Pens­la pa­ke­ten med äggu­lan blan­dad med vatt­net och gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 15 mi­nu­ter el­ler tills smör­de­gen fått fin färg.

Gör de ros­ta­de to­ma­ter­na. Sätt ug­nen på 225 gra­der. Nag­ga to­ma­ter­na med en gaf­fel. Lägg to­ma­ter­na i en ugns­sä­ker form. Strö över kros­sa­de kar­de­mum­ma­kaps­lar. Ring­la över oliv­ol­jan och apel­sinsaf­ten. Kryd­da med salt och soc­ker. Ros­ta i mit­ten av ug­nen i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Gar­ne­ra med per­sil­ja. Ser­ve­ra med yog­hurt.

1 2

3

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.