Tips!

Leva & Bo - - Ljuvliga Smaker -

Mör­mått finns i oli­ka for­mer. Run­da, hjärt­for­ma­de och de av­långa som är en klassiker till man­del­muss­lor. Om du vill ta ut pajska­len från for­men gör du det

enklast när de fort­fa­ran­de­är var­ma. För­gräd­da pajska­len da­gen in­nan så är det ba­ra att blan­da till fyll­ning­en och gar­ne­ra vid ser­ve­ring. Det går bra att fry­sa de­gen om du in­te vill gö­ra

många pa­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.