Tips på nyt­ti­ga­re lör­dags­go­dis?

Hej! Jag äls­kar verk­li­gen er tid­ning och kö­per den var­je vec­ka för ny in­spi­ra­tion. Und­rar om ni kan tip­sa om nå­got gott al­ter­na­tiv till lör­dags­go­dis? Vi har soc­ker­stopp i fa­mil­jen men läng­tar ef­ter nå­got smar­rigt.

Leva & Bo - - Fråga Oss - FO­TO BLOMSTERFRÄMJANDET GODISRÅTTAN

Ba­na­na pops är ett en­kelt och häl­so­sam­ma­re al­ter­na­tiv till lör­dags­go­dis. De är dess­utom enk­la att gö­ra. Frys in hal­va ba­na­ner med glasspin­nar i, dop­pa i till ex­em­pel mörk cho­klad och de­ko­re­ra med strös­sel el­ler hac­ka­de nöt­ter in­nan det stel­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.