Kan jag mins­ka dam­met hem­ma?

Hej, jag har pro­blem med myc­ket damm i sov­rum­men. Jag är så trött på att dam­ma of­ta, har ni nå­got bra tips?

Leva & Bo - - Fråga Oss - MVH/TRÖTT PÅ ATT DAM­MA

Har man myc­ket tex­tili­er i ett rum så bil­das det mer damm. Ett tips är att se till att al­la tex­tili­er­na går att tvät­ta. Ett an­nat bra tips är att öka rum­mets luft­fuk­tig­het med grö­na väx­ter el­ler en luft­fuk­ta­re. En bonus är att van­li­ga kruk­väx­ter kan hjäl­pa till att re­na in­om­hus­luf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.