”Jag äls­kar käns­lan vi har fått till”

Jenny Åkerlund i Älm­hult äls­kar mar­mort­ren­den och in­re­der mo­dernt – med oli­ka sti­lar i hu­sets al­la rum.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KRISTI­NA ARVLINE

VI BOR I ETT my­sigt vil­la­kvar­ter – nä­ra till cent­rum och li­ka nä­ra till na­tu­ren. Det är ett väl­digt fa­mil­je­vän­ligt om­rå­de. Vi flyt­ta­de in i april och trivs bra.

Min fa­vo­rit­plats i hem­met är var­dags­rum­met – här till­bring­ar vi mest tid. Um­gås med vän­ner, äter mat och pus­tar ut ef­ter långa da­gar. Jag äls­kar käns­lan som vi har fått till. Gans­ka lugnt med li­te pa­stell­fär­ger.

Min in­red­nings­stil är blan­dad. Mar­mort­ren­den är ju glöd­het – den är jag helt såld på. Jag äls­kar vårt soffbord i mar­mor! Vårt bäs­ta köp. In­spi­ra­tion hit­tar jag mest på Instagram­kon­ton och blog­gar som jag föl­jer, jag lä­ser ock­så myc­ket in­red­nings­tid­ning­ar.

JAG GIL­LAR ATT ta in mo­dernt och tren­digt men vill in­te att det ska ta över. Jag för­sö­ker all­tid att hit­ta en ba­lans mel­lan mi­na sti­lar och kom­bi­ne­ra dem. Jag gil­lar även att ha oli­ka sti­lar i oli­ka rum. Jag vill ex­em­pel­vis för­med­la en käns­la i vårt sov­rum men en helt an­nan i vårt kök.

Vårt sov­rum har en otro­ligt my­sig käns­la. Jag har själv gjort säng­him­len och den fal­ler så fint ovan­för säng­en. I kö­ket dä­re­mot är det gans­ka mo­dernt. Vi har in­te re­no­ve­rat, ba­ra frä­schat upp med nya mäs­sings­hand­tag och vi har byggt en egen köksö med mar­mor­ski­va.

”Jag är såld på mar­mor”

Jenny Åkerlund, 23, sam­bon Linus Hul­tqvist, 25, och hun­den Ni­lo. Ad­mi­nist­ra­tör på Ikea.

Hus på 92 kvadrat­me­ter från 1952 i Älm­hult.

vart­ny­a­hem48.

Gör: Hem­met:

Instagram:

BA­LAN­SE­RAD BLAND­NING. ”Jag för­sö­ker all­tid att hit­ta en ba­lans mel­lan mi­na sti­lar och kom­bi­ne­ra dem”, sä­ger Jenny Åkerlund om sitt hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.