SAN­NAS TIPS FÖR HEM­MET

Leva & Bo - - Nyfiken På -

1 Tänd ljus och ha ljussling­or för att få hem­met my­sigt.

2 Ener­gin är vik­tig. Ren­sa bort då­lig ener­gi och ta med god ener­gi in.

3 In­red in­te för and­ra ut­an gör ditt hem per­son­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.