SJÄLV­STÄNG­AN­DE

Leva & Bo - - Kaminspecial -

6 Pris: 1000-se­ri­en, 14 990 kro­nor. SK2000-se­ri­en, 16 490 kro­nor Kom­men­tar: Ked­dys spis­kas­set­ter är till­ver­ka­de av ge­nu­int gjut­järn och pas­sar al­la ty­per av öpp­na spi­sar. Kas­set­ter­na finns i fy­ra oli­ka mo­del­ler och två stor­le­kar. Mo­del­ler­na SK1000 och SK2000 har själv­stäng­an­de luc­ka.

In­fo: Ked­dy.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.