”Lju­set ström­mar in från två håll”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Här bor: Li­na Rö­din, 30. Gör: Mo­bi­le mar­ke­ting ma­na­ger.

Hem­met: Lä­gen­het på 42,5 kvadrat­me­ter i cen­tra­la Stock­holm.

MATPLATS Kryss­bor­det och Ar­ne Jacob­sens sju­ansto­lar

i mix­a­de ut­fö­ran­den är köp­ta på Bloc­ket. På ta­vel­lis­ter sam­sas böc­ker,

fo­to­gra­fi­er och min­nen. Meny­tav­lan kom­mer från

en ned­lagd re­stau­rang.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.