Bli in­spi­re­rad av en lyx­ig gar­de­rob

Leva & Bo - - Redaktören -

DRÖM­MER DU OCK­SÅ om en stor, lyx­ig gar­de­rob, ett dres­singroom, walk in clo­set el­ler en rym­lig kläd­kam­ma­re? Där skor­na står på rad och det finns kor­gar och box­ar, häng­a­re och kro­kar. Ord­ning och re­da från golv till tak. Bra hyll­sy­stem, skjut­dör­rar och spe­ci­al­ställ för skor­na. Gar­de­ro­ben ska helst va­ra så stor att det går att mö­ble­ra med en få­tölj, ett li­tet bord och en läc­ker lam­pa. Så vill jag ha det! Bli in­spi­re­rad av den här­li­ga lyx­gar­de­ro­ben som har allt. Ki­ka på si­dan 38. Du får mas­sor av tips och idée­er.

Lot­te och Ken­neth i dans­ka Gre­ve har in­rett sin ar­ki­tektri­ta­de 70-tals­vil­la med många de­sign­klas­si­ker. In­spi­re­ras av de­ras lju­sa hem vid ha­vet, se si­dan 28.

I Ma­til­das fun­kislä­gen­het i Mal­mö sam­sas gra­fis­ka möns­ter med ret­romöb­ler. Hen­nes hem hit­tar du på si­dan 54.

För mig är pas­ta en per­fekt bjud­rätt. Gott och fest­ligt på sam­ma gång. Pro­va au­ber­gi­ne­pas­ta med sid­fläsk, ra­vi­o­li med man­del­pesto, ton­fis­k­gnoc­chi och ljuv­lig ci­tron­pas­ta. Nya re­cept hit­tar du på si­dan 66.

Per Mor­berg bju­der på fest­li­ga hus­mans­rät­ter – ste­ak mi­nu­te, dill­kött och kol­dol­mar. Pro­va nå­got av de läck­ra re­cep­ten på si­dan 74.

In­red­ning i pa­stel­ler, bäs­ta bud­get­kö­pen och vack­ra kruk­väx­ter hit­tar du ock­så i det­ta num­mer. Njut av veckans här­li­ga ma­ga­sin!

”Här står skor­na på rad, det finns kor­gar och box­ar, häng­a­re och kro­kar”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.