TO­NER AV BLÅTT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Po­pu­lä­ra ull­plä­den Plus 9 från dans­ka Hay finns nu i nya fär­ger. Här i mörk­blått, 145 210 cen­ti­me­ter, 1 260 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.