SNYGG PÅ VÄG­GEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ny stilren vägg­s­pott är Vipp524. Lam­por­na i Vipps nya be­lys­nings­se­rie är gjor­da av form­gju­ten, pul­ver­lac­ke­rad alu­mi­ni­um med de­tal­jer i rost­fritt stål. Lam­por­nas gra­fis­ka, in­dust­ri­el­la ut­tryck mju­kas upp av skär­mar­nas halv­or­ga­nis­ka form och sam­mets­mat­ta yta, 2 399 kro­nor, Län­na möb­ler.

MAT­PROFFS. ”Jag för­sö­ker äta mer ve­ge­ta­riskt. En sop­pa kan va­ra ett sätt att gö­ra en mid­dag mind­re kött­rik. Vill du in­te va­ra helt ve­ge­ta­risk kan du ha en grön­saks­bas och ha i li­te kött för smak och pro­te­in”, sä­ger Ylva Ber­gqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.