NYA TA­PE­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Royal clas­sic he­ter en ny ta­pet­kol­lek­tion från Fio­na wall de­sign som i ut­tryc­ket ba­lan­se­rar mel­lan

histo­ria och nu­tid. Vä­va­ren El­sa Krogh har ri­tat 51 ta­pe­ter som kom­bi­ne­rar kung­lig or­na­men­tik

med gra­fis­ka kon­tras­ter och bo­ta­nis­ka möns­ter. 564 kro­nor

per rul­le, Flüg­ger färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.