MER ÄN BA­RA LYX

Leva & Bo - - Drömgarderob -

ÅÅDu får bra över­blick över al­la klä­der du har,

på så sätt gör du in­te onö­di­ga in­köp. ÅÅDet är myc­ket lät­ta­re att hål­la ord­ning

och re­da när det finns mer plats. ÅÅVar sak kan ha sin egen sin plats. ÅÅEn skön käns­la av lyx in­fin­ner sig.

5

4

AT­MO­SFÄR

No­ga ut­val­da och snyggt kom­bi­ne­ra­de sa­ker ska­par en in­bju­dan­de mil­jö. Bord Ju­li­an, 899 kro­nor, Mio Un­der bor­det blå box­ar De­co, 249 kro­nor styck, vin­rö­da box­ar Kon­tor, 99 kro­nor styck, allt från La­ger­haus. Tråd­korg Ax­ån, 229 kro­nor, Jo­tex. SMÅ PRY­LAR

Kloc­ka Ci­e­lo me­tal­lic från Lam­bret­ta, 1195 kro­nor, Ca­pel­la in­du­stri­es. Hals­band Ka­va­la, 349 kro­nor, långt hals­band El­kin, 249 kro­nor, arm­band Lo­la, 499 kro­nor, allt från Ed­blad. Keramikburk Mel­li­bi med lock, 319 kro­nor, Kähler de­sign. Mar­mor­burk Bi­frost med lock, 99 kro­nor, Jo­tex.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.