SKA­PA STI­LEN

Leva & Bo - - Drömgarderob -

ÅÅMör­ka skåp och hel­täck­nings­mat­ta ger rum­met en lyx­ig at­mo­sfär. ÅÅAn­vänd många as­kar i oli­ka stor­le­kar för för­va­ring – och hem­lig­he­ter. ÅÅTa in grö­na väx­ter. ÅÅFör­va­ra di­na smyc­ken i gar­de­robs­rum­met så att du lätt kan mat­cha din out­fit för da­gen. ÅÅIn­red med fär­ger som li­la, guld och svart och sam­mets­ma­te­ri­al. Låt form­språ­ket va­ra mjukt och bul­ligt.

7

DOFT­LJUS

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.