Al­to Pi­na 2013 (6024) Pe­nin­su­la de Setú­bal, 69 kr

Leva & Bo - - Vintest -

Smak­rikt, ro­bust och kryd­digt med mörk frukt, stråk av lak­rits och lätt bes­ka. Fint till kött­bul­lar med press­gur­ka.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.