Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Hej! Blev to­talt för­äls­kad i den vack­ra, grö­na skogs­ta­pe­ten i Lin­da Dann­vins hem som var med i num­mer 41 av LE­VA & BO. Var kan man få tag i en så­dan?

Leva & Bo - - Innehåll - GU­NIL­LA

Svar: Hej, Gu­nil­la! Den här­li­ga skogs­ta­pe­ten Woods ur kol­lek­tio­nen Ac­ces­so­ri­es kom­mer från Mr Pers­wall. Ta­pe­ten mått­be­ställs och kos­tar 295 kro­nor per kvadrat­me­ter.

FOTO KARIN FOBERG

SKOG IN­NE. I mat­sa­len hem­ma hos Lin­da Dann­vik är väg­gar­na kläd­da med ta­pe­ten Woods från Mr Pers­wall. Ta­pe­ten finns även i en svart­vit va­ri­ant (se lil­la bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.