Karin Man­ner­stål in­re­der nor­diskt och avskalat

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Innehåll -

52. Bar­nen Alan och Ri­ta. Sär­bon Ur­ban.

De­sig­ner och inredare i ”Änt­li­gen hem­ma” i TV4.

Lä­gen­het i Gam­la stan, Stock­holm.

Gör:

Bor:

Lek­full de­talj

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.