Ord­ning och re­da i kläd­kam­ma­ren

Leva & Bo - - Innehåll - Av PET­RA LIN­DELL

1 Tak­lam­pa Ca­bles de­sig­nad av Patrick Hall, 3 599 kro­nor, El­los. 2 Bord i 50-tals­de­sign och med prak­tisk un­der­hyl­la, 1 095 kro­nor, Mio. 3 De­ko­ra­tivt me­tall­fat för till ex­em­pel ljus, 249 kro­nor, Jo­tex. 4 Vas ur se­ri­en Twist, 18 cen­ti­me­ter hög, 349 kro­nor, Cer­ve­ra. 5 Kläd­häng­a­re, 499 kro­nor, Ikea. 6 Flä­tad för­va­rings­korg med smar­ta hand­tag, 199 kro­nor, H&M ho­me. 7 Fi­na by­rån från mö­bel­se­ri­en Stock­holm har re­na lin­jer, 7 500 kro­nor, Eng­els­son. 8 Golv­spe­gel med prak­tiskt stöd, 999 kro­nor, Mio. 9 Gla­mo­rö­sa toff­lor, paj­lett­bro­de­ra­de och fod­ra­de med fusk­päls, 129 kro­nor, H&M. 10 Kud­de Riz­zo no­ir, 795 kro­nor, de Bel­der.

LE­VA&BO •

5

4

8

9

1

7

6

3

2

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.