HAND­FAST BUD­SKAP

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Stilren pos­ter från se­ri­en ”Chatt med hän­der” av Fri­da Nilsson som är gra­fisk form­gi­va­re. Här teck­net DIY, do it your­self,­30 × 40 cen­ti­me­ter, 290 kro­nor, Fri­da form & de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.