Gil­lar att va­ra ute på lan­det

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ål­der: 63. Bor: I lä­gen­het på Kungs­hol­men i Stock­holm och som­mar­hus i Sörm­land.

Gör: Mu­si­ker, för­fat­ta­re, konst­när och pro­gram­le­da­re.

Ak­tu­ell: Pro­gram­met ”Pluras pa­ra­dis”, TV3, mån­da­gar kloc­kan 21.

Instagram:

@plu­ra­jons­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.