EN GULD­IG & VIT JUL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Za­ra ho­me in­re­der ju­len med glit­ter och flärd. Te­ma­fär­ger­na är guld och vitt med glas som bas­ma­te­ri­al och in­slag av me­tal­lic. Du­kar­na är bro­de­ra­de el­ler in­ne­hål­ler skim­ran­de de­tal­jer. Små in­slag av rött finns med för att ska­pa en stör­re jul­käns­la. Bo­mulls­duk med tryck, 150 × 150 cen­ti­me­ter, 225 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.