JUL­RÖD SERVETTRING

Leva & Bo - - Ta In Naturen -

2En jul­krans be­hö­ver var­ken va­ra stor el­ler tidskrä­van­de att gö­ra. Tänk ut­an­för box­en! Den­na sö­ta servettring be­står av en stål­tråd som vi har trätt rö­da bär på. Böj till stål­trå­den och lin­da runt ser­vet­ten. Snyggt till julaf­tonslun­chen och lätt som en plätt att till­ver­ka!

DU­KA FINT. Ser­vett­ring­ar av rö­da bär blir pric­ken över i:et på jull­un­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.