KLASSISK JULEKRANS

Leva & Bo - - Ta In Naturen -

3Var­för in­te de­ko­re­ra det du­ka­de bor­det med en vac­ker krans? Ställ gär­na block­ljus i mit­ten, men var no­ga med att släc­ka lju­sen in­nan de brin­ner ner för långt. För att bin­da kran­sen kan du an­vän­da en fär­dig halmstom­me som bas. Fär­di­ga stom­mar finns att kö­pa i bloms­ter­af­fä­ren el­ler på hob­by­bu­ti­ker. Klä stom­men med enkvis­tar som du fäs­ter med stål­tråd. Pryd med rö­da bär, fäst dem med mär­lor som du bö­jer till av stål­tråd.

LE­VA&BO • MAF­FIG. Smyc­ka jul­bor­det

med en klassisk krans av enkvis­tar och rö­da bär. Gam­la not­blad kan an­vän­das som fi­na bordstablet­ter.

.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.