VIN­TER­VIT & VILD

Leva & Bo - - Ta In Naturen -

4Su­gen på att bin­da en an­norlun­da jul­krans i år? Låt fan­ta­sin flö­da! Vad du pry­der din krans med går att va­ri­e­ra i oänd­lig­het. Välj det du tyc­ker är fint – ut och ploc­ka kot­tar, bär el­ler gre­nar. Här har vi an­vänt en fär­dig halmstom­me som vi har klätt med vit­mos­sa som vi har fäst med tunn stål­tråd. Kran­sen är prydd med snö­bär och mörk­blå bär från vi­bur­num inge. Des­sa är fäs­ta med mär­lor gjor­da av böjd stål­tråd.

TREN­DI­GA BÄR. Bind en per­son­lig krans med vit­mos­sa

och snö­bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.