HALV KRANS

Leva & Bo - - Ta In Naturen -

5Ett en­kelt sätt att gö­ra en ny ver­sion av den klas­sis­ka jul­kran­sen är att en­dast lin­da grö­na blad på hal­va kransstom­men. An­vänd stål­tråd som du bö­jer till en rund cir­kel. Lin­da flo­ra­tejp runt stål­trå­den, det­ta gör att växterna fäs­ter bätt­re. Böj till gre­nar som du lin­dar runt stom­men och fäs­ter med tunn stål­tråd. Klä där­ef­ter hal­va stom­men med grö­na blad. Här har vi an­vänt idegran samt blad och fröställ­ning­ar från eu­ka­lyp­tus.

PYS­SELSTUND. En väl­digt en­kel, men snygg, krans fix­ar du med stom­me av stål­tråd,

gre­nar och grö­na blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.