SPRE­TIG & GRÖN

Leva & Bo - - Ta In Naturen -

6En väl­kom­nan­de krans på yt­ter­dör­ren spri­der här­lig jul­stäm­ning. Den­na va­ri­ant är klassisk med en twist. En fär­dig halmstom­me ut­gör ba­sen och stom­men täc­ker du med kvis­tar av tall­ris som är fäs­ta med tunn stål­tråd. Fäst kvis­tar av eu­ka­lyp­tus i sam­ma stål­tråd som tall­ri­set sit­ter fast med. E u kal y p tu s kvis­tar­na får gär­na va­ra li­te spre­ti­ga och yvi­ga för en mind­re stram look. Pryd till sist kran­sen med kvis­tar av skim­mia som du fäs­ter med mär­lor av stål­tråd. Den fär­di­ga kran­sen häng­er du upp med ett vac­kert tyg­band.

VÄL­KOM­NAN­DE. En här­lig krans på dör­ren väl­kom­nar gäs­ter­na. Spre­ja li­te vat­ten på kran­sen då och då så hål­ler den sig läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.