AMA­RYL­LIS & MUR­GRÖ­NA

Leva & Bo - - Ståtlig Julblomma -

4Ef­fekt­fullt och le­van­de ar­range­mang – vi­ta ama­ryl­li­sar i oli­ka ni­vå­er ihop med sling­ran­de mur­grö­na. De lju­sa sor­ter­na är här­li­ga till ny­år och fan­tas­tis­ka att kom­bi­ne­ra med kris­pi­ga tul­pa­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.