VATT­NA SPAR­SAMT & PLA­CE­RA LJUST

Leva & Bo - - Ståtlig Julblomma -

Ama­ryl­lislö­ken är lad­dad med all nä­ring som be­hövs för blom­ning­en, en­dast li­te vat­ten be­hö­ver till­sät­tas. Tänk på att lö­ken in­te gil­lar att bli blöt så vatt­na på fa­tet un­der kru­kan el­ler i kruk­kan­ten. Vatt­na spar­samt och låt jor­den tor­ka upp

mel­lan vatt­ning­ar­na. Pla­ce­ra ama­ryl­li­sen i ett ljust lä­ge – an­nars är ris­ken stor att stäng­lar­na ba­ra blir långa och rang­li­ga. Ju var­ma­re ama­ryl­li­sen står desto snab­ba­re drivs den i blom. Ställ ama­ryl­li­sen varmt om du vill på­skyn­da blom­ning­en och svalt om du vill att knop­par­na och blom­mor­na ska hål­la läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.