FIN SNITT­BLOM­MA

Leva & Bo - - Ståtlig Julblomma -

5Ama­ryl­li­sar är fi­na bå­de i kru­ka och som snitt­blom­mor. Ibland blir stäng­lar­na i kru­kor­na väl­digt långa och väl­ter ar­range­mang­et. An­vänd då blom­mor­na som snitt, en­sam­ma el­ler ihop med and­ra blom­mor!

VÄLJ RÄTT. Sto­ra lö­kar rym­mer mer nä­ring och växt­kraft än små. Ju stör­re lö­ken är desto fle­ra stäng­lar och blom­mor kom­mer fram. Det är ock­så vik­tigt att lö­ken är fast.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.