Gor­gon­zo­lachee­seca­ke med pep­par­ka­kor

Leva & Bo - - Gott För Många -

Fi­kon­mar­me­lad, färs­ka fi­kon och nöt­ter blir kro­nan på ver­ket. 12–16 bi­tar • 100 g smör • 300 g pep­par­ka­kor • 250 g rumsvarm gor­gon­zo­la • 300 g rumsvarm Phi­la­del­p­hi­a­ost • 340 g fi­kon­mar­me­lad (cir­ka 2 dl) Till gar­ne­ring: • färs­ka fi­kon • val­nöt­ter

1 Smält smö­ret och låt sval­na. Mixa pep­par­ka­kor­na i en mat­be­re­da­re. Häll i smö­ret och ar­be­ta ihop till en smu­lig mas­sa.

2 Tryck ut bland­ning­en i en form med lös­tag­bar kant, 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Tryck hårt så att bot­ten blir kom­pakt. Låt stel­na cir­ka 30 mi­nu­ter i ky­len.

3 Mixa el­ler mo­sa ihop ost­sor­ter­na till en kräm. Bred ut ost­krä­men över bott­nen.

4 Värm mar­me­la­den för­sik­tigt i en li­ten ka­strull. Rör i någ­ra drop­par vat­ten så att kon­si­sten­sen blir bred­bar. Låt mar­me­la­den sval­na nå­got, bred den över chee­seca­ken. Låt stel­na minst 2 tim­mar i ky­len.

5 Gar­ne­ra med fi­kon­klyf­tor och nöt­ter vid ser­ve­ring.

GO­DA SMA­KER. Pep­par­ka­ka och äde­lost är en klassisk kom­bi­na­tion. Här i en ny tapp­ning

i form av en cheesecake.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.