Ank­le­vercrosti­ni med röd­löks­chut­ney

Leva & Bo - - Gott För Många -

Ank­le­ver kan kän­nas lyx­igt, men är det ad­vent så är det. Och vi törs näs­tan ga­ran­te­ra att de här små god­bi­tar­na kom­mer att ha en stry­kan­de åt­gång på glöggbjud­ning­en. En top­ping av söt­syr­lig chut­ney och nöt­ter pas­sar ut­märkt till ank­le­ver­mous­sen. 24 styc­ken • 12 ski­vor vört­bröd el­ler nöt­bröd • cir­ka 350 g ank­le­ver­mous­se • ros­ta­de pin­jenöt­ter • röd­löks­chut­ney, se se­pa­rat re­cept 1 Sätt ug­nen på 225 gra­der. Skär bröd­ski­vor­na på di­a­go­na­len, som tre­kan­ter. Ros­ta dem i mit­ten av ug­nen.

2 Lägg en bit ank­le­ver­mous­se på var­je bröd­ski­va. Top­pa med en klick chut­ney (en­ligt re­cept ne­dan) och nöt­ter.

Röd­löks­chut­ney

Chut­neyn räc­ker till dub­belt så många crosti­ni, men har bra håll­bar­het i ky­len. Chut­neyn är ock­så ett gott till­be­hör till jul­skin­kan. cir­ka 4 dl • 2 sto­ra röd­lö­kar • 2 msk raps­ol­ja • 1 dl vat­ten • ½ dl röd­vins­vi­nä­ger • 5 msk rör­soc­ker • 2 msk lju­sa sul­tan­rus­sin • flingsalt

1 Ska­la och ski­va lö­ken. Mjuk­stek den sak­ta i ol­ja i en gry­ta, cir­ka 10 mi­nu­ter.

2 Till­sätt vat­ten, vi­nä­ger, soc­ker och rus­sin. Ko­ka sak­ta ut­an lock tills väts­kan ko­kat in, 25–30 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.