Gam­mal­dags glögg

Leva & Bo - - Julgott -

Vill du ha al­ko­hol­fri glögg by­ter du ut spri­ten och vi­net mot 1 li­ter äp­pe­ljuice­och ko­kar upp till­sam­mans med kryd­dor­na. 1 li­ter • 1 flas­ka röd­vin, 750 ml • 1 tsk kar­de­mum­makär­nor • 1 bit färsk ing­e­fä­ra, 30 g • 1 stjär­na­nis • 20 krydd­nej­li­kor • 5 ka­nel­stäng­er • 1 po­me­rans­skal • 1 dl vod­ka el­ler kon­jak • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 3 dl strö­soc­ker Till ser­ve­ring: • skål­lad man­del • tor­ka­de tran­bär • rus­sin

1 Kros­sa kar­de­mum­makär­nor­na i en mor­tel. Lägg al­la kryd­dor­na ut­om sock­ret i en burk och slå i spri­ten.

2 Täck med lock och låt stå över nat­ten så att sma­ken dras ur kryd­dor­na or­dent­ligt. Si­la spri­ten ren från kryd­dor.

3 Häll vin och kryd­dad sprit i en ka­strull, till­sätt va­nilj- och strö­soc­ker. Låt glög­gen bli het men ald­rig ko­ka.

4 Ser­ve­ra med till­be­hör fram­för bra­san el­ler låt sval­na och spa­ra till se­na­re.

MER JULGOTT. Re­cep­ten är häm­ta­de ur boken ”Han­nus ma­gis­ka jul” (Norsted­ts) av Han­nu Sarenström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.