Cho­klad­tryf­fel med stjär­na­nis

Leva & Bo - - Julgott -

Cir­ka 30 styc­ken • 200 g cho­klad, 70% • 75 g mjölkcho­klad • ½ va­nilj­stång • 1 ½ dl visp­gräd­de • 3 tsk gly­kos • 3 stjär­na­nis • 40 g smör • cir­ka 1 dl ka­kao

1 Smält cho­klad och mjölkcho­klad i ett vat­ten­bad.

2 De­la va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ur frö­na.

3 Ko­ka upp gräd­de med gly­kos, stjär­na­nis och va­nilj­frön. Ställ ka­strul­len åt si­dan och låt dra i 30 mi­nu­ter så att kryd­dor­na hin­ner ge smak. Ploc­ka upp och kas­se­ra stjär­na­ni­sen.

4 Värm upp gräd­den och smält ner smö­ret. Vänd ner den smäl­ta cho­kla­den och rör om tills allt har blan­dats till en jämn smet.

5 Låt sme­ten stel­na i ky­len i cir­ka 3 tim­mar. Skär i bi­tar el­ler rul­la ku­lor av sme­ten. Pud­ra dem med ka­kao.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.