GLÖGG I EU­RO­PA

Leva & Bo - - Julgott -

I Sve­ri­ge dricks det un­ge­fär fem mil­jo­ner li­ter glögg var­je år. Men det är in­te ba­ra här glög­gen är po­pu­lär. I vårt grann­land Fin­land kon­su­me­ras det fak­tiskt mer glögg per in­vå­na­re och per år än i Sve­ri­ge. Här är någ­ra and­ra län­der där det ock­så dricks glögg.

Est­land, Lett­land och Li­tau­en: Glög­gen kom hit från Sve­ri­ge, och den dricks på un­ge­fär sam­ma sätt i Bal­ti­kum som här. En ut­präg­lad jul­dryck.

Dan­mark: Tog snabbt ef­ter Sve­ri­ge och in­för­de snart glög­gen som jul­dryck, of­ta ser­ve­rad med en sorts pann­ka­kor med sylt.

Tyskland/Ös­ter­ri­ke/ Schweiz: Här dric­ker man Glü­hwein se­dan ur­min­nes ti­der. Det är ett kryd­dat varmt vin som är snar­lik vår glögg. Visst säljs den mest un­der jul­mark­na­der­na och un­der de­cem­ber, men i al­per­na är det­ta en po­pu­lär dryck he­la vin­ter­sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.