Saff­rans cheesecake top­pad med ljuv li­ga­bär

Leva & Bo - - Julgott -

Pas­sions­frukt och cheesecake smak­satt med saff­ran ger en här­lig smak­bryt­ning till lus­se­kväl­lens des­sert. 8 por­tio­ner • 125 g di­gesti­vekex • 125 g pep­par­ka­kor • 100 g smör • 800 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 200 g strö­soc­ker • 4 ägg • 1 g saff­ran, 2 pa­ket • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 1 li­ten ny­pa salt Till gar­ne­ring: • 10 pas­sions­fruk­ter • blå­bär, phy­sa­lis el­ler hal­lon

1 Värm ug­nen till 175 gra­der.

2 Kör pep­par­ka­kor och di­gesti­vekex till smu­lor i en mix­er.

Smält smö­ret och häll ner i smu­lor­na och kör slätt. Tryck ut smulsmö­ret i en form med lös­tag­bar bot­ten, cir­ka 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

3 Rör sam­man Phi­la­del­p­hi­a­ost med soc­ker och ägg. Till­sätt saff­ran, va­nilj­soc­ker och en li­ten ny­pa salt, blan­da väl och häll ner i for­men. Skra­pa ur all smet.

4 Ba­ka mitt i ug­nen i cir­ka 50 mi­nu­ter tills ka­kan ba­ra dall­rar lätt. Låt sval­na och ställ se­dan in den i ky­len 3–4 tim­mar.

5 Gar­ne­ra fö­re ser­ve­ring med en spe­gel av ur­gröp­ta pas­sions­fruk­ter och and­ra bär som blå­bär, phy­sa­lis el­ler hal­lon.

SAF­TIG KA­KA. Den här chee­seca­ken har smak av saff­ran och pas­sions­frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.