Hur väl­jer jag rätt ta­pet?

Hej, jag tyc­ker det är så svårt att väl­ja ta­pet. Har ni nå­got tips på hur man gör det enkla­re?

Leva & Bo - - Fråga Oss - JEN­NY

Svar: Bäst är att be­stäl­la hem ett ta­pet­prov och kol­la hur ta­pe­ten ser ut i rum­met och i oli­ka ljus. Vis­sa färg­bu­ti­ker har även pär­mar med ta­pe­ter du får lå­na hem. Hos någ­ra ta­pet­bu­ti­ker på nä­tet kan du ock­så tes­ta hur ta­pe­ter ser ut i oli­ka mil­jö­er on­li­ne. Nu vill många ha det mer om­bo­nat hem­ma med myc­ket färg, så vå­ga va­ra mer per­son­lig i di­na ta­petval.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.