BÄD­DAT FÖR HAR­MO­NI.

Leva & Bo - - Innehåll - Dröm dig bort på IKEA.se/sov­rum

Att det är de små sa­ker­na i li­vet som gör skill­nad vet vi. Det­sam­ma gäl­ler för sov­rum ska­pa­de för drömsömn. Vår nya se­rie UNDREDAL sät­ter de­sign och kom­fort på förs­ta par­kett. Här har ingen­ting läm­nats åt slum­pen. Mjuk­stäng­an­de lå­dor, ru­sti­ka me­tall­hand­tag och dis­kre­ta be­slag ser till att ing­et står mel­lan dig och en har­mo­nisk natt. Sov gott!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.