Ca­ta­ri­nas fa­vo­ri­ter!

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Ljus­sta­kar Ljus­sta­ke Lil­jan från Skul­tuna, 799 kro­nor, De­sig­non­li­ne.se.

Danskt mär­ke Ca­ta­ri­na kö­per helst in­red­ning i an­tik­af­fä­rer men kö­per hon nå­got nytt blir det of­tast från dans­ka Hay. Ar­kiv­mapp från Hay, 269 kro­nor, Rum21.se.

Klassisk de­sign Y-sto­len de­sig­nad av Hans J. Weg­ner står på Ca­ta­ri­nas öns­ke­lis­ta just nu. 7 345 kro­nor, Län­na möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.