Tra­di­tio­nellt med vitt och rött

Väl­kom­men till en jul i tra­di­tio­nellt rött och vitt. Mil­jön är lant­lig och på soff­bor­det ser­ve­ras glögg med god­sa­ker. Lång­bor­det är du­kat och de­ko­re­rat för jull­unch och vi val­de en tall i stäl­let för en gran.

Leva & Bo - - Innehåll - Av SANIA HEDENGREN & SU­SAN­NA ZAC­KE Foto MAG­NUS SE­LAN­DER

SÖTT SET

Ser­ve­ra glögg och pep­par­ka­kor i jul­fint pors­lin i rött och vitt. Glöggmug­gar, 69 kro­nor för fy­ra, skå­lar, 79 kro­nor för fy­ra, allt från Rus­ta. MIXA PAP­PER

Slå in pa­ke­ten som van­ligt, klipp rem­sor av ett an­nat pap­per och de­ko­re­ra med, slå om ett snö­re och gör nam­ne­ti­ket­ten av en pep­par­ka­ka. Pre­sent­pap­per, 59 kro­nor för fy­ra rul­lar, Ikea. PÅ RAD

Fyll sof­fan med my­si­ga jul­tex­tili­er. Mönst­ra­de kud­dar i rött och tur­kost, 750 kro­nor styck, Lid­by living. Grå lin­ne­kud­de, 499 kro­nor, Him­la.

PÅ BOR­DET

Ett ext­ra bord är prak­tiskt att ha som av­ställ­nings­y­ta bred­vid mat­bor­det. Bord, 750 kro­nor, Even­sen an­tik. Korg som bric­ka, 450 kro­nor, Lo­ve war­ri­ors. Grova lin­ne­hand­du­kar, 169 kro­nor för två, röd duk, 819 kro­nor, allt från Ax­lings lin­ne. Upp­lägg­nings­fat, 450 kro­nor, Pot­te­ry Jo. Mönst­rad hand­duk, 49 kro­nor för två, Ikea. Skär­brä­da, 225 kro­nor, mor­tel, 395 kro­nor, bå­da från Fat cat house & gar­den. KORT PÅ KOT­TE

Skriv ut nam­ne­ti­ket­ter med hjälp av skri­va­ren och stick ner kor­ten i kot­tar. Bordstablett, 75 kro­nor, tall­rik, 95 kro­nor, ser­vett, 45 kro­nor, allt från Bru­ka de­sign. Glas på fot, 59 kro­nor, skål, 39 kro­nor, allt från In­dis­ka. Vat­ten­glas, 9 kro­nor för sex styc­ken, be­stick, 199 kro­nor för 24 de­lar, allt från Ikea. NA­TUR­TO­NER

Skål, 175 kro­nor, skär­brä­da, 225 kro­nor, bå­da från Fat cat house & gar­den. Glas, 59 kro­nor, In­dis­ka. Trä­back med äp­pel­must, 99 kro­nor, Ikea. GRÖNT & RÖTT

Rö­da ju­läpp­len i en vac­kert grön skål blir ett fint stil­le­ben. Skå­len, 299 kro­nor, In­dis­ka. Glas­flas­kor med kork, 89 kro­nor styck, Ikea.

SNIRK­LIGT

In­spi­re­ras av in­dis­ka hen­na­möns­ter och kur­bits när pep­par­ka­kor­na ska de­ko­re­ras, sök på in­ter­net ef­ter möns­ter att ta ef­ter. Trä­fat, 325 kro­nor, Fat cat house & gar­den. Kan­na, 395 kro­nor, mugg, 95 kro­nor, bå­da från Bru­ka de­sign. Pap­pers­ser­vet­ter, 19 kro­nor för 30 styc­ken, Ikea.

SÖ­TA TOM­TAR

Ro­bust trä­fat, 550 kro­nor, Fat cat house & gar­den. Skum­tom­tar, 39 kro­nor per på­se, Åh­léns.

1

3

2

4

6

5

7

LE­VA&BO •

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.