Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Hej! I num­mer 38 av LE­VA & BO vi­sar ni sto­lar från Jysk. Jag har för­sökt att hit­ta dem på hem­si­dan ut­an re­sul­tat. Vet ni om de är från ett gam­malt sor­ti­ment?

Leva & Bo - - Innehåll - FAN­NY

Svar: Ja, Ni­co­li­ne som bor i hem­met köp­te sto­lar­na för ett par år se­dan. Men du hit­tar näs­tan li­ka­da­na på El­los – ba­ra en aning mör­ka­re. Finns även i vitt och svart ut­fö­ran­de. Lyc­ka till!

TRÄSTOL. An­tik­be­hand­lad stol i ek med rot­tingsits, 2 499 kro­nor för två, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.