30 stjär­nor och sta­kar

Lys upp vin­ter­mörk­ret med le­van­de ljus, ad­vents­ljus­sta­kar el­ler stjär­nor. Här är tips på fi­na ljus­spri­da­re!

Leva & Bo - - Innehåll - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

1 Ljus­sta­ke av råme­tall, 40 cen­ti­me­ter bred, 1 499 kro­nor, El­los.

2 Ad­vents­stjär­na Tall shi­ne av me­tall, 75 cen­ti­me­ter hög, 499 kro­nor, El­los.

3 Jul­stjär­nan Is av papp, 60 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 395 kro­nor, De­sign­tor­get.

4 Ad­vents­ljus­sta­ke med fem ljus, de­sign av Ernst Kir­ch­s­te­i­ger, 549 kro­nor, Kit­chen­ti­me.

5 Ljus­sta­ke i form av ­guld­fär­ga­de horn, 349 kro­nor, Bloms­ter­lan­det.

6 Guld­fär­gad ljus­sta­ke Wi­re, 129 kro­nor, Åh­léns.

7 Ad­vents­ljus­sta­ke av mäs­sing och glas, 30 cen­ti­me­ter bred, 199 kro­nor, In­dis­ka.

8 Stjär­nan Sput­nik är tre­di­men­sio­nell, 60 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor, Gra­nit.

9 Guld­fär­gad stjär­na på fot, 249 kro­nor, Åh­léns.

10 Ljus­ta­ke Fi­ra av stål och mäs­sing, de­sign av Mia Cul­lin, 950 kro­nor, Klong.

11 Ad­vents­ljus­sta­ke Cir­c­le av trä med mäs­sings­fär­ga­de me­tall­ring­ar, 699 kro­nor, El­los.

12 Tänd ett ljus i ta­get på ljus­sta­ken Bras­se av kop­par, 1 895 kro­nor, Watt & ve­ke.

VIL­SAMT. Fi­ra en jul i ne­utra­la to­ner, allt på bil­den kom­mer från Bros­te Copenhagen.

8

4

3

6

10

9

2

5

11

12

7

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.