Bjud på glöggfest

Leva & Bo - - Innehåll - Av CA­RO­LI­NE HOFBERG Foto OVE LIND­FORS

Varm glögg ihop med smak­ri­ka till­tugg är en gi­ven in­led­ning på jul­fi­ran­det. Bjud på små läck­ra ost­ka­kor och sa­go­likt go­da lax­rul­lar med dad­lar och get­ost.

Lax­rul­lar med dad­lar & get­ost

Kanske känns rökt lax som ett ovän­tat in­slag till­sam­mans med glögg. Men med en fyll­ning av sträv get­ost och sö­ta dad­lar blir det en spän­nan­de smak­bryt­ning som pas­sar ut­märkt ihop med glög­gen. 20–24 styc­ken • 400 g kall­rökt lax i tun­na

ski­vor • 200 g get­ost på rul­le • 4 msk tur­kisk yog­hurt • 100 g tor­ka­de el­ler färs­ka

dad­lar, med kär­na • plast- och alu­mi­ni­um­fo­lie

1 Mo­sa ihop ost och yog­hurt till en kräm. Kär­na ur dad­lar­na och skär dem i små bi­tar. Blan­da ner dad­lar­na i krä­men.

2 Lägg ut lax­ski­vor­na li­te om­lott, som en rek­tang­el som mä­ter cir­ka 35 × 25 cen­ti­me­ter, på plast­fo­lie.

4 Bred rumsvarm ost­kräm över lax­en. Rul­la ihop från lång­sidan som en rull­tår­ta, med hjälp av fo­li­en. Vi­ra se­dan alu­mi­ni­um­fo­lie hårt kring rul­len.

3 För­va­ra rul­len i ky­len minst någ­ra tim­mar. Skär i ski­vor vid ser­ve­ring.

Ost­ka­kor med tran­bär

Små ka­kor med spän­nan­de smak av lag­rad ost, tor­ka­de tran­bär och pumpakär­nor. 24 styc­ken • 75 g smör • 1 ¾ dl sik­tat din­kel­mjöl • ¼ tsk bak­pul­ver • 1 krm salt • 2 ½ dl grov­ri­ven ched­dar • 4 msk tor­ka­de tran­bär • 2–3 msk pumpakär­nor

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. Hac­ka sam­man smör, mjöl, bak­pul­ver och salt. Det går enklast i mat­be­re­da­ren. Till­sätt ost, bär och pumpakär­nor och ar­be­ta ihop till en deg.

2 Rul­la ut de­gen till två läng­der. Skär dem i 24 bi­tar och rul­la till bol­lar.

3 Lägg bol­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Gräd­da i mit­ten av ug­nen cir­ka 10 mi­nu­ter.

RUL­LAR & KA­KOR. Bå­de lax­rul­lar­na och ost­ka­kor­na är go­da till glög­gen. Lax­rul­lar­na pas­sar ock­så bra att ser­ve­ra på ski­vor av rostad ba­gu­et­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.