Bjud på glöggfest

Vi har sma­kat ige­nom årets ut­bud av glögg på Sys­tem­bo­la­get. Allt fler eko­lo­gis­ka glöggs­or­ter tar plats. Dess­utom är det ba­ra att kon­sta­te­ra att äpp­len och glöggkryd­dor är ett vin­nan­de kon­cept.

Leva & Bo - - Test -

Glögg

Go­der Af­tonglögg röd vinglögg 12,5% (96031) 69 kr Eko­lo­gisk glögg som bju­der på in­ten­si­tet och bra frisk­het. Glöggkryd­dor­na sit­ter på rätt plats och kling­ar ut gott.

Glögg

Tegnér & Son Wilckens fat 14,5% (96002) 79 kr Ekoglögg, tyd­ligt julkryddig med in­ten­si­va to­ner av pep­par­ka­kor. Söt­man är mar­ke­rad men i ba­lans. Vär­me och ron­dör och fin jul­käns­la.

Glögg

God Jul glögg vit 0,2% (1908) 25 kr Vit al­ko­hol­fri glögg med viss frä­schör, sötsaf­tig med in­slag av ci­trus och jul­kryd­dor.

Glögg

Blos­sa 15 Earl Grey 15% (76760) 99 kr Spän­nan­de smak­sätt­ning med aro­ma­tiskt te och ber­ga­mott. Gif­ter sig fint med glöggkrydd­ning­en. Kul att ser­ve­ra varm till snit­tar och sco­nes à la af­ter­noon tea.

Glögg

Blos­sa starkvins­glögg röd 15% (8505) 83 kr Klas­sis­ker med fyl­lig, varm smak med mar­ke­rad söt­ma och skön in­ten­si­tet. Rus­sin, ny­mald ing­e­fä­ra och krydd­nej­li­kor do­mi­ne­rar.

Glögg

Ri­pa eko­lo­gisk jul­glögg 12% (90663) 64 kr Ekoglögg med to­ner av kar­de­mum­ma, po­me­rans, ka­nel och va­nilj i snygg mix.

Glögg

Tegnér Bis­ko­pens Tor­ra 12,5% (90322) 69 kr Trev­lig glögg med skön ka­nel­ton. Stråk av plom­mon, kaf­fe och lak­rits för­u­tom de pig­ga glöggkryd­dor­na. Eko­lo­giskt. Även på halv­flas­ka.

Glögg

Blos­sa vinglögg (4000) 10%, 73 kr Saf­tig vinglögg med ba­lan­se­rad söt­ma. Här finns de klas­sis­ka to­ner­na av ny­stött kar­de­mum­ma, ing­e­fä­ra och krydd­nej­li­kor. Lätt frä­schör i av­slut­ning­en.

Glögg

Snälleröds eko­lo­gis­ka vitvinsglögg 12,5% (90574) 75 kr Still­samt trev­lig med to­ner av po­me­rans, va­nilj och li­te ho­nung. Finns även på halv­flas­ka.

Glögg

Vinfabrikens äppelglögg (96037) 11%, 79 kr Den här vi­ta glög­gen har en kris­pig äp­pel­frä­schör, av­vägd söt­ma och to­ner av ka­nel, ing­e­fä­ra och kar­de­mum­ma. Finns även på halv­flas­ka.

Glögg

God Jul glögg röd 0,3% (1917) 25 kr Al­ko­hol­fri glögg med saf­tig ton och drag av mjuk pep­par­ka­ka. Söt­ma som ba­lan­se­ras av en lätt syr­lig­het.

Glögg

Blos­sa starkvins­glögg vit 15% (96519) 83 kr Vit glögg med in­ten­sivt, söt smak. Kryd­dig med in­slag av ci­trus och mar­si­pan. Fyl­lig och het.

Glögg

Gryt­hyt­tans Skogs­glögg 15% (96460) 92 kr Skogs­glög­gen har en egen glöggstil. Här finns syr­li­ga to­ner av bär och drag av mos­sa och gran­skog. För­sik­tig krydd­ning och söt­ma men fin längd i ef­tersma­ken.

Glögg

Snälleröds eko­lo­gis­ka vi­ta starkvins­glögg 15% (90595) 85 kr Tät, söt med li­te trä­ig ton, Ka­nel, kar­de­mum­ma och ing­e­fä­ra trä­der fram gans­ka för­sik­tigt.

Glögg

Sa­tur­nus 1893 eko­lo­gisk glögg 0,2% (1924) 29 kr (50 cl) Lätt kval­mig ton med drag av rönn­bär, syr­lig­het och in­ten­siv kryd­dig ton.

Glögg

Blos­sa al­ko­hol­fri glögg 0,5% (1968) 32 kr Al­ko­hol­fri glögg med gans­ka en­kel och saf­tig fram­to­ning. Tyd­ligt söt med to­ner av ko­rin­ter och ka­nel.

Glögg

Sa­tur­nus 1893 äppelglögg med cal­va­dos 20% (90315) 99 kr Äpp­lig med in­slag av gu­la rus­sin, va­nilj, jul­kryd­dor och mar­si­pan. El­dig ef­ter­smak.

Glögg

Blos­sa tre­stjär­nig glögg spet­sad med rom (96518) 21%, 89 kr (50 cl) Söt, grän­sar till klib­big med drag av punsch­pra­li­ner och do­va glöggkryd­dor. Punschsma­ken do­mi­ne­rar.

Glögg

Tegnér & Son eko­lo­gisk vinglögg 12% (97012) 69 kr Ekoglögg i julkryddig och söt stil. Kor­rekt men aning­en oper­son­lig.

Glögg

Blos­sa tre­stjär­nig spet­sad med cog­nac 21% (96517) 89 kr (50 cl) Smak­rik, söt med tyd­li­ga to­ner av cog­nac, cho­klad och jul­kryd­dor. Rund, vär­man­de med lång ef­ter­smak.

Glögg

Kat­zen­hüt­te Glü­hwein 10% (90113) 55 kr En­kel, li­te syr­lig med hem­slöjdsto­ner, nysni­dat ene och ör­ter.

Glögg

Dufvenkrooks Ori­gi­nal 15% (96009) 82 kr Smak­rik, li­te het­sig och in­ten­siv med in­slag av po­me­rans, kryd­dor och cho­klad­go­dis.

Glögg

Vinfabrikens glöggprov­ning 15% (90650) 107 kr (3 flas­kor × 20 cl) Set om tre flas­kor, var och en med smak­satt glögg. Cal­va­dos, whis­ky och cho­klad/va­nilj. Kul att tes­ta sig fram till en egen fa­vo­rit. Cal­va­dos­glög­gen rik­tigt läc­ker.

Glögg

Ri­pa Zin­fan­del eko­lo­gisk vinglögg 12,5% (96038) 69 kr Slät­stru­ken i nå­got klum­pig stil. Sak­nar tryck och ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.