Tips!

Leva & Bo - - Test -

Des­sa kryd­dor ger glög­gens ka­rak­tä­ris­tis­ka smak:

Po­me­rans. Ri­vet tor­kat skal från ci­trus­fruk­ten.

Kar­de­mum­ma. Frön från ör­tens frukt­kaps­lar.

Krydd­nej­li­ka. Trä­dets vitro­sa blom­mors knop­par tor­kas och blir brun­svar­ta.

Ka­nel­stång. Bark från ka­nel­träd.

LE­VA&BO • 47/2015

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.