Ci­tron­pep­par­ka­kor med kar­de­mum­ma

Leva & Bo - - Julgott -

De­gen ska sväl­la svalt över nat­ten, så sätt de­gen i tid. Cir­ka 100 ka­kor cir­ka• 8 dl ve­te­mjöl 150• g smör, rumstem­pe­re­rat 2• dl farin­soc­ker ½• msk ma­len krydd­nej­li­ka 1• msk ma­len ka­nel ½• tsk ma­len kar­de­mum­ma ½• msk ma­len ing­e­fä­ra ½• tsk salt ½• msk bikar­bo­nat 1• ci­tron, ska­let 1• ½ dl ljus si­rap 1• ½ dl visp­gräd­de

1D ag 1: Rör ihop smör med farin­soc­ker. Till­sätt kryd­dor­na, salt, bikar­bo­nat och ri­vet ci­tron­skal. Blan­da i si­rap, gräd­de och ve­te­mjöl. Ar­be­ta ihop till en smi­dig deg. Plas­ta in och låt vi­la i ky­len över nat­ten.

2D ag 2: Värm ug­nen till 200 gra­der.

3 Kav­la ut de­gen på ett mjö­lat bak­bord. Det fun­ge­rar med en vax­duk på köks­bor­det ock­så.

4K av­la de­gen tunt och stan­sa ut fi­gu­rer. Det blir ro­ligt med bå­de gam­la och nya pep­par­kaksmått. Man kan ock­så skä­ra eg­na fi­gu­rer för hand om man vill.

5L ägg ka­kor­na på en plåt med bak­plåts­pap­per och gräd­da dem i cir­ka 7–9 mi­nu­ter. Be­va­ka grädd­ning­en no­ga. 6F ort­sätt att kav­la och stan­sa. 7S er­ve­ra pep­par­ka­kor till fru­kost­kaf­fet och al­la and­ra till­fäl­len som står till buds.

GO­DA KA­KOR. Ci­tron ger en väl­kom­men frisk smak till de kryd­di­ga pep­par­ka­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.