Ju­len hand­lar om my­si­ga stun­der

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORD­LIN­DER

DET ALL­RA BÄS­TA med ju­len är att få ba­ka! Och ba­ka myc­ket. Det får gär­na dof­ta ny­ba­kat he­la ad­vent.

Pep­par­kaks­de­gen är re­dan klar och vän­tar på att ba­kas ut. Och det är far­mors un­der­ba­ra re­cept. Ef­tersom det ska va­ra kryd­di­ga ka­kor tar jag ­all­tid matske­dar i stäl­let för teske­dar av kar­de­mum­ma, ­ing­e­fä­ra, ka­nel och nej­li­kor. Kar­de­mum­man ska stö­tas i mor­tel så att man kän­ner de små kor­nen när man tug­gar. Det blir un­der­bart gott!

Saff­rans­bul­lar­na ska ock­så ba­kas ti­digt, även då an­vän­der jag gär­na far­mors re­cept med myc­ket smör och dub­bel mängd saff­ran.

Men det är all­tid kul att pro­va nå­got nytt! I det här num­ret bju­der vi på här­li­ga re­cept som kom­mer att för­gyl­la ditt jul­bak. Fyll­da saff­rans- bröd, kryd­di­ga din­kel­pep­par­ka­kor, lyx­ig saff­ran schee­se ca­ke, små bri­och er med saff­ran och saf­tig mjuk pep­par­ka­ka. Hit­ta nya fa­vo­ri­tre­cept på si­dan 66.

Ju­len hand­lar myc­ket om stäm­ning och my­si­ga stun­der. Bli in­spi­re­rad av julpyn­ta­de rum med vack­ra blick­fång och fi­na de­tal­jer på si­dan 20. Fyll va­ser­na med en­ris, kalt blå­bärs­ris och kanske en mi­ni­gran så känns det le­van­de.

Jul­klap­par­na då! Mis­sa in­te vår sto­ra gui­de med 53 tips till he­la fa­mil­jen på si­dan 38. Här finns vack­ra sa­ker i al­la pris­klas­ser. Bör­ja pla­ne­ra re­dan nu så blir klap­par­na ett nö­je.

Dess­utom får du här­li­ga dröm­hem, pyss­li­ga tips med gran­ris, shop­ping­tips och myc­ket mer!

”Pep­par­kaks­de­gen är re­dan klar och vän­tar på att ba­kas ut”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.